Търгове

Публичен търг с тайно наддаване на 09.10 от 10:30ч.

24 Септември 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване на 09.10 от 11:30ч.

24 Септември 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване на 1.10.2019 от 11:30ч.

17 Септември 2019 Виж повече

Профил на купувача

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напреж...

15 Октомври 2019 Виж повече

"Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

09 Октомври 2019 Виж повече

Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен к...

16 Септември 2019 Виж повече

Обяви

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА НИНА ПАВЛОВА БОНДАРЕНКО Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ПАВЛОВА БОНДАРЕНКО Г-ЖА ДАНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА Г...

21 Октомври 2019 Виж повече

Открит обществен достъп до получена информация по Приложе...

Открит обществен достъп до получена информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията ...

17 Октомври 2019 Виж повече

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов...

16 Октомври 2019 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?