Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 16.6.2020 от 10:30ч.

02 Юни 2020 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 3.6.2020 от 11:30ч.

19 Май 2020 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 14.5.2020 от 11:30ч.

28 Април 2020 Виж повече

Профил на купувача

Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения по четири обособени позиции

21 Май 2020 Виж повече

"Доставка чрез покупка по две обособени позиции"

18 Май 2020 Виж повече

Изграждане на Информационен център в УПИ IX за "информационен център и озеленяване" в кв.10 , гр. Правец, О...

11 Май 2020 Виж повече

Обяви

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов...

02 Юни 2020 Виж повече

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с одобрен проект за нанасяне на ПИ №...

СЪОБЩЕНИЕ ДОГ-ЖА ЦОНКА КИРИЛОВА КОЛЕВАГ-ЖА МАРИЯ ИЛИЕВА ХРИСТОВАГ-Н НИКОЛАЙ ДИОКЛИТИЯНОВ НИКОЛОВГ-Н ДИМИТЪР...

01 Юни 2020 Виж повече

Съобщение до г-н РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ, г-н ПЕТКО ЦАНОВ ...

СЪОБЩЕНИЕДОГ-Н РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВГ-Н ПЕТКО ЦАНОВ ТОДОРОВГ-ЖА ПАВЛИНА МАРИНОВА ПАВЛОВАГ-Н МАРИН ХАРИЕВ В...

29 Май 2020 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?